ANBI

De Haarlemse Reddingsbrigade heeft een ANBI status, hieronder vind u alle gegevens. U kunt deze ook opvragen bij het bestuur, zie hiervoor onze contactpagina.

Naam:Vereniging Haarlemse Reddings Brigade
RSIN nummer:811520596
Contactgegevens:Secretariaat Haarlemse Reddingsbrigade
Joh v/d Waeyenstraat 30
2064XN Spaarndam
e-mail: secretaris@haarlemse-reddingsbrigade.nl
Bestuurssamenstelling:M Huijsmans, Voorzitter
A Merrouni, Secretaris,
S Teunissen, Penningmeester
M de Quaasteniet, lid
C v/d Boom, lid
K Roos, lid
Beleidsplan:Zie beleidsplan
Beloningsbeleid:De HRB geeft alleen een onkostenvergoedingen aan onze vrijwilligers, zie regelement
Doelstelling:De HRB stelt zich ten doel het bevorderen van de zwemkunst in het algemeen en het redden van drenkelingen in het bijzonder, alsmede het verlenen van eerste hulp bij ongevallen in de ruimste zin des woords.
Verslag activiteiten:Zie jaarverslag secretaris
Financiële verantwoording:Zie financiële cijfers
StatutenZie statuten
VertrouwenspersoonPatrick Schoemaker