Over ons

Na het verdrinken van een zandschipper in de Nieuwe Gracht, waarbij veel mensen hulpeloos op de kade stonden te kijken, werden een aantal Haarlemmers zich ervan bewust dat je iemand van de verdrinkingsdood zou moeten kunnen redden. Daarom richten zij op 26 juni 1913 de “Haarlemsche Reddingsbrigade voor drenkelingen” op. Hierdoor zijn we de op 2 na oudste brigade van Nederland. Vergeet niet dat de hulpverlening in die tijd nog niet zo ver en modern was als nu.

Sinds 1767 was er al de Maatschappij tot het Redden van Drenkelingen. Deze maatschappij beperkt zich voornamelijk tot het bekronen van succesvolle redders, het geven van voorlichting en het laten doen van onderzoek. In 1824 waren “de Noord” en “de Zuid” opgericht (tegenwoordig de KNRM) maar deze opereerden aan de Nederlandse kust en beperkten zich voornamelijk tot verlenen van hulp en bijstand aan hen die in gevaar verkeerden of in gevaar dreigden te geraken.

In 1917 richten de Haarlemse Reddingsbrigade met 4 andere reddingsbrigades de Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen (NBRD) op, zodat de opleidingen er in het hele land hetzelfde uitzagen. De NBRD werd in 1952 de KNBRD en onderscheid zich van de bovengenoemde maatschappijen doordat zij zich vooral bezig houdt met het aanleren van zwemmen, zwemmend redden en het actief beveiligen van zowel de kust als binnenwateren.

Na oprichting is de Haarlemse Reddingsbrigade eerst tientallen jaren actief geweest in de zwembaden om kinderen en ouderen te leren zwemmen. Maar de tijd stond niet stil. Om steeds meer situaties aan te kunnen zijn diverse onderdelen toegevoegd, hetgeen uiteindelijk geresulteerd heeft tot onze huidige vereniging.

Wat is de Reddingsbrigade?

In Nederland zijn circa 180 reddingsbrigades aangesloten bij de overkoepelende organisatie: Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen (KNBRD), tegenwoordig Reddingsbrigade Nederland genoemd.
Samen hebben de reddingsbrigades zo’n 30.000 leden.

Maar wat doet een reddingsbrigade nu eigenlijk?

In ons land raken jaarlijks naar schatting 5.000 mensen ongewild te water. Hiervan overleven zo’n 100 mensen het ongeval niet en geraken nog eens 700 mensen in het ziekenhuis.

De doelstelling van de reddingsbrigade is dan ook: “Het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood in de ruimste zin van het woord”

Om deze doelstelling te realiseren geeft de Haarlemse Reddingsbrigade opleidingen op het gebied van zwemmen, varend redden, EHBO en reanimatie en beveiligen we tal van evenementen. Ook geven we voorlichting en demonstraties en dragen we zorg voor een van de boten uit de vlettenvloot.

Waar zijn wij te vinden

De post

De Haarlemse Reddingsbrigade heeft op dit moment geen vaste locatie. Hier komt in de toekomst verandering in, op dit moment zijn wij bezig met het realiseren van een functionele locatie. Samen met de gemeente Haarlem kijken wij naar een locatie naast de Haarlemse Jachtclub (HJC) aan de Mooie Nel, hier komt een mooi pand en een goede loods te staan.

Evenementen

De Haarlemse Reddingsbrigade is te vinden op veel verschillende evenementen in en rondom Haarlem, zowel om EHBO te verlenen en om het water te beveiligen. Meer hierover vindt u op onze evenementen pagina.

Op het water

Wij zijn op verschillende dagen gedurende het jaar te vinden op het water in Haarlem. Dit doen wij om te oefenen, toezicht te houden en om hulpverlening te bieden op het vaarwater in Haarlem. Dit doen wij met meerdere boten.