Opleidingen

De Haarlemse Reddingsbrigade geeft verschillende opleidingen op het gebied van zwemmen, redden, EHBO en varen. Alle informatie over deze opleidingen vind u op de specifieke pagina’s in het menu onder opleidingen.

ABC elementair zwemmen

Zwemles via de Haarlemse Reddingsbrigade

Leren zwemmen is in ons waterrijke land heel belangrijk. We wonen in de buurt van water, maar we zoeken het water ook graag op in een van de vele zwembaden of recreatieplassen. Daarom vinden wij het belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd leren zwemmen. Bijna iedereen die in Nederland leert zwemmen wordt opgeleid voor het Zwem-ABC van de Nationale Raad Zwemdiploma’s.

Over ABC elementair zwemmen

Het Zwem-ABC bestaat uit een drietal Nationale Zwemdiploma’s: A, B en C. Het Zwem-ABC is inhoudelijk gericht op het jonge kind. De zwemdiploma’s A en B zijn waardevolle tussenstapjes bij het leren van zwemmen, en wie het zwemdiploma C op zak heeft is een echte vriend van het water geworden. Die kan zich dan goed redden in moderne zwembaden en bij activiteiten in, op en aan het water.

De eerste reeks zwemlessen

Bij het Zwem-ABC wordt in het begin veel aandacht besteed aan het watervrij maken van kinderen, dit is een hele belangrijke periode omdat hierin de basis gelegd wordt voor het leren zwemmen. In deze periode wordt met nadruk aandacht besteed aan de volgende vaardigheden:

 • Lopen in het water
 • Spetteren
 • Te water gaan en eruit klimmen
 • Draaien van borst naar rug en van rug naar borst
 • Onder water gaan
 • Onder water kijken en zoeken

Deze zaken zorgen ervoor dat kinderen het water leren kennen en zich er prettig gaan voelen. Veel oefeningen worden in spelvorm aangeboden, omdat dit voor jonge kinderen de beste manier is om iets te leren. Denk dus niet dat het kind alleen maar speelt in het water; ieder spel heeft een bedoeling!

Zwemslagen en nog meer vaardigheden

Als een kind kan drijven op borst en rug, is het tijd voor de volgende fase: de zwemslagen. Bij het Zwem-ABC leren kinderen vier zwemslagen: schoolslag, enkelvoudige rugslagborstcrawl en rugcrawl. Behalve aan de zwemslagen wordt ook aandacht besteed aan allerlei oefeningen in diep water, zoals verschillende manieren van in het water gaan, onder water zwemmen, klimmen en klauteren op een vlot, op de kant komen en naar de bodem zwemmen.

Zwemveiligheid

Bij het Zwem-ABC ligt een belangrijk accent op veiligheid in het water. Al vanaf de eerste zwemlessen wordt hier aandacht aan besteed. Zo wordt er geoefend met vallen en opstaan, in het water springen en uit het water klimmen. Ook met kleren aan in het water zijn komt regelmatig tijdens de lessen aan de orde. Bij het A-diploma wordt afgezwommen in korte broek en T-shirt, bij het B-diploma in lange broek en shirt met lange mouwen, en bij het C-diploma in een lange broek en een windjack. Een kind dat zwemdiploma C heeft gehaald, heeft een paspoort voor een leven lang zwem- en watersportplezier, het kind is dan vaardig en veilig om deel te nemen aan zwemsporten, zeilen, surfen, snorkelen en ander watergerelateerde activiteiten.

Wat bieden wij

De Haarlemse Reddingsbrigade biedt opleidingen voor de zwemdiploma’s A, B en C aan.
Hierbij garanderen wij het volgende:

 • Zwemles vanaf ongeveer 5 jaar (mits op tijd aangemeld)
 • Directe doorstroom mogelijkheid als uw kind al een diploma heeft gehaald
 • Zwemles voor een betaalbare prijs
 • Zwemles in kleine groepjes: maximaal 10 kinderen op minimaal 2 instructeurs
 • Extra aandacht voor kinderen met waterangst
 • Alle instructeurs zijn in het bezit van verklaring van goed gedrag (VOG)
 • Ouders mogen 1x per maand (de eerste zaterdag) in het zwembad kijken.

Door ons nieuwe plaatsing- en wachtlijst systeem kunnen wij meteen een indicatie geven wanneer uw kind ongeveer kan starten met zwemles.

Wij geven geen ABC zwemles aan volwassenen. En kinderen worden altijd bij leeftijdgenoten ingedeeld. Als uw kind te oud is, kan het zijn dat we geen lessen kunnen bieden. Neem altijd contact op met ons, mocht uw kind ouder zijn dan 5 jaar en nog geen eerdere zwemlessen heeft gehad. Dat kunt u doen via het email adres: abc@haarlemse-reddingsbrigade.nl

Locatie

Alle lessen voor ABC elementair zwemmen vinden op zaterdagmiddag plaats in het Boerhaavebad in Haarlem.

Adres: Kadijklaan 1, 2035 LD Haarlem
Telefoon: 023 512 1760
Website

Aanmelden

1 + 3 = ?

Examens

Wij volgen de examen lijn van De Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ). De hierbij behorende exameneisen zijn te vinden op de website van De Nationale Raad Zwemveiligheid.

Agenda

Kalender van Evenementen

M ma

D di

W wo

D do

V vr

Z za

Z zo

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

Examens

Updates zwemmen

Examens Zwemmend Redden 12 maart

Deze week is het tijd voor de examens van de bondsdiploma’s Zwemmend Redden! Alle examens vinden plaats op 12 maart, vanaf 16.00 uur. Voor de examens gelden kledingeisen, deze zijn […]

Kledingeisen elementair en reddend zwemmen

In november zijn we gestart met gekleed zwemmen, hiermee wordt wekelijks gezwommen tot en met het examen. Wat moet je aan? Kleding eisen tot en met junior redder 4 – […]

Wijzigingen zwemles zaterdag

Beste leden en ouders/verzorgers van leden,   Vanwege de nieuwe maatregelen die op zondag 28 november 2021 zijn ingegaan, moeten er een aantal aanpassingen worden gemaakt aan onze lessen. Helaas […]

Altijd op de hoogte blijven?

Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!

Zwemmend Redden

Meer dan alleen maar baantjes zwemmen

Zwemmend redden is voor waterliefhebbers die meer willen dan alleen maar baantjes zwemmen. Tijdens deze cursus leer je veel extra zwemvaardigheden, van extra vaardigheden in het zelfredzaam zijn in het water tot het veilig uit het water halen van slachtoffers.

Over Zwemmend Redden

Toepassen van reddings- middelen en technieken

Tijdens Zwemmend Redden leer je het gebruik maken van reddingsmiddelen en technieken om zowel jezelf als een slachtoffer te redden. Ook leer je hoe je jezelf kan bevrijden als een drenkeling je vastpakt, en hoe je vervolgens met de drenkeling aan de kant komt. Deze technieken worden onder andere geoefend door het uitvoeren van casussen in het zwembad en soms in buitenwater.

Conditie en slagverbetering

Een goede conditie is belangrijk voor een zwemmend redder, daarom wordt hier wekelijks op getraind. Ook wordt er aandacht besteed om de zwemslagen na het ABC Zwemmen op niveau te houden en te verbeteren.

Opduiken van slachtoffers

Tijdens de cursus Zwemmend Redden wordt er in verschillende stappen gewerkt naar het opduiken van slachtoffers. We beginnen bij het opduiken van bordjes, daarna leren we een pop op te duiken, uiteindelijk leren we een medeleerling op te duiken en te vervoeren.

Wat bieden wij

De cursus zwemmend redden bestaat uit drie officiële niveau’s, die wekelijks in verschillende groepen door de Haarlemse Reddingsbrigade worden gegeven. Hierbij volgen wij de officiële diploma lijn van Reddingsbrigade Nederland waar wij eens per jaar examen in hebben. Er wordt geprobeerd om cursisten zo veel mogelijk bij leeftijdsgenoten in de groep in te delen.
Naast de officiële niveau’s vullen wij deze cursus aan met onze eigen HRB Survival diploma’s, en af en toe voor de oudere groepen oefeningen in het buitenwater.

Junior Redder (1 t/m 4) ca. 6 – 9 jaar

Een Junior Redder kan zichzelf redden, is vrij in het water en kan verschillende hulp- en reddingsmiddelen gebruiken om een ander vanaf de waterkant te redden.

Kinderen kunnen na het ZwemABC meteen doorstromen naar Junior Redder 1. Sport en plezier staan bij de Junior Redder diploma’s voorop. Het voornaamste doel is om spelenderwijs de zelfredzaamheid van kinderen te vergroten. Eerst door het verder watervreesvrij maken, het verbeteren van de zwemtechniek en het omgaan met bijzondere situaties in het water. Daarna maken kinderen kennis met verschillende hulp- en reddingsmiddelen en wordt een begin gemaakt met het aanleren van de vaardigheden om een droge redding (een redding vanaf de kant) uit te voeren. Wanneer een kind alle diploma’s heeft behaald, is hij Junior Redder.

Zwemmend Redder (1 t/m 4)  ca. 9 – 12 jaar

Een Zwemmend Redder kan een drenkeling redden door hem te zoeken, te benaderen en te vervoeren, eventueel met hulp- en reddingsmiddelen.

De Zwemmend Redder gaat een stapje verder dan de Junior Redder. Bij deze opleidingen leer je hoe iemand zwemmend gered kan worden (een natte redding). Bij deze natte redding wordt de nadruk gelegd op het benaderen en het vervoeren van een drenkeling. Samenwerken staat in deze opleidingen centraal. Er wordt meer ingegaan op het handelen tijdens een ongeval, het zoeken van drenkelingen in onbekend water en zorgen voor veiligheid tijdens een redding voor redder en drenkeling. Wanneer een kind alle diploma’s heeft behaald, is hij Zwemmend Redder.

Lifesaver (1 t/m 3) ca. 12 – 16 jaar

Een Lifesaver is (nog) geen professional, maar bezit wel de vaardigheden om drenkelingen te redden en hulp te verlenen.

De Lifesaver diploma’s zijn de laatste diploma’s in de Lifesaving lijn. Een Lifesaver bekwaamt zich in het redden van drenkelingen en het vergroten van zijn zelfredzaamheid en leert daarmee (zelfstandig) adequaat hulp te verlenen, mocht hij ergens een drenkeling aantreffen. Daarnaast maakt het verlenen van eerste hulp ook onderdeel uit van de opleidingen.  Wanneer alle diploma’s zijn behaald, is iemand een Lifesaver.

HRB Survival

Aan het eind van het seizoen, in juni of juli, zwemmen wij af voor een HRB Survival diploma, dit diploma heeft als doel om de vaardigheden van cursisten halverwege het jaar te testen. De inhoud van deze diploma’s bestaat uit exameneisen van het volgende officiële niveau, aangevuld met oefeningen voor survival zwemmen.

Aanmelden

4 + 3 = ?

Examens

Wij volgen de officiële diploma lijn van Reddingsbrigade Nederland en hebben hier eens per jaar, in februari, examen in. Daarnaast hebben wij elk jaar, voorafgaand aan de zomervakantie, examens voor het HRB Survival diploma.

Exameneisen

Download exameneisen Junior Redder
Download exameneisen Zwemmend Redder
Download exameneisen Lifesaver

Download exameneisen HRB Survival (alle niveaus)

Kledingeisen

Voor de examens Zwemmend Redden gelden kledingeisen. Tijdens een deel van de Zwemmend Redden lessen wordt er ook met kleding gezwommen.

Het grootste deel van het examen wordt afgelegd in reguliere zwemkleding (badpak/bikini/zwembroek). Mocht er in de exameneisen worden gevraagd dat er een onderdeel gekleed uitgevoerd wordt, dan moet de kleding voldoen aan de hieronder gestelde eisen. De kledingstukken behoren zodanig aan te sluiten dat deze tijdens het zwemmen niet verloren kunnen worden.

Of kleding voldoet is ter beoordeling van de examinator, bij twijfel kan de examenvoorzitter worden geraadpleegd. Mocht de kleding niet voldoen dan wordt de deelnemer uitgesloten van het examen. De kleding dient altijd schoon en in goede staat te zijn.

Download kledingeisen alle examens

Gebruik van een (zwem)bril

Het gebruik van normale brillen plus of min dioptrie is toegestaan. Het gebruik van een duikbril (op sterkte) bij de hiervoor in aanmerking komende examenonderdelen dient te worden aangevraagd. Belangrijk is dat de coördinator hiervan op de hoogte is. Schade en/of letsel optredend door het gebruik van de zwembril is op eigen risico.

Junior Redder

 • Badpak, bikini of zwembroek
 • T-shirt, blouse of hemd met mouwen
 • Lange broek (lange broeken die naadloos aansluiten op de huid zijn niet toegestaan), skinny jeans (naadloos aansluitend) met een katoenpercentage van min. 96% zijn toegestaan tijdens de examens
 • Regen/windjack (bedoeld wordt een jack met lange mouwen, dat vaak is vervaardigd uit een soort nylon)
 • Schoenen die het vrij buigen van de voet niet of minder goed mogelijk maken

Het is toegestaan dat kandidaten in plaats van een broek/blouse een jurk met mouwen of rok/blouse met mouwen dragen. De jurk/rok moet tot over de knie reiken.

Zwemmend Redder en Lifesaver

 • Badpak, bikini of zwembroek
 • T-shirt, blouse of hemd met mouwen
 • Lange broek (lange broeken die naadloos aansluiten op de huid zijn niet toegestaan), skinny jeans (naadloos aansluitend) met een katoenpercentage van min. 96% zijn toegestaan tijdens de examens

Het is toegestaan dat kandidaten in plaats van een broek/blouse een jurk met mouwen of rok/blouse met mouwen dragen. De jurk/rok moet tot over de knie reiken.

Agenda

Kalender van Evenementen

M ma

D di

W wo

D do

V vr

Z za

Z zo

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

1 evenement,

1 evenement,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

1 evenement,

1 evenement,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

1 evenement,

1 evenement,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

1 evenement,

1 evenement,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

1 evenement,

1 evenement,

0 evenementen,

Examens

Updates zwemmen

Examens Zwemmend Redden 12 maart

Deze week is het tijd voor de examens van de bondsdiploma’s Zwemmend Redden! Alle examens vinden plaats op 12 maart, vanaf 16.00 uur. Voor de examens gelden kledingeisen, deze zijn […]

Kledingeisen elementair en reddend zwemmen

In november zijn we gestart met gekleed zwemmen, hiermee wordt wekelijks gezwommen tot en met het examen. Wat moet je aan? Kleding eisen tot en met junior redder 4 – […]

Wijzigingen zwemles zaterdag

Beste leden en ouders/verzorgers van leden,   Vanwege de nieuwe maatregelen die op zondag 28 november 2021 zijn ingegaan, moeten er een aantal aanpassingen worden gemaakt aan onze lessen. Helaas […]

Altijd op de hoogte blijven?

Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!

EHBO

Leer eerste hulp verlenen en levensreddend handelen

Vanaf 15 jaar kunt u bij de Haarlemse Reddingsbrigade de opleiding Eerste Hulp Bij Ongevallen (EHBO) volgen. Hier leert u alles over eerste hulp verlenen en levensreddend handelen.

Over EHBO

Bij onze EHBO cursus leert u alles over het verlenen van eerste hulp bij ongevallen en over levensreddend handelen. Naast de algemene onderwerpen zoals botbreuken, uitwendige verwondingen, bewustzijnsstoornissen e.d. wordt er veel aandacht geschonken aan de Basic Life Support (BLS), uitgebreid met het gebruik van de Automatische Externe Defibrillator (AED).

Wat bieden wij

Bij de Haarlemse Reddingsbrigade geven wij EHBO cursussen volgens de richtlijnen van Het Oranje Kruis, dit betekent dat alle onderdelen van eerste hulpverlening aan bod komen en dat de kwaliteit hiervan gegarandeerd wordt. Ook bent u na het halen van het officiële examen in het bezit van het officiële Oranje Kruis EHBO certificaat. Daarnaast bieden wij het volgende:

 • Instructeurs met veel ervaring binnen de hulpverlening
 • Jaarlijks terugkerende herhalingslessen
 • Als vrijwilliger ervaring opdoen bij onze evenementenbeveiligingen en oefeningen

Aanmelden

0 + 7 = ?

Examens

Als afsluiting van elke EHBO cursus vindt er een examen plaats om het niveau te testen en het officiële certificaat uit te reiken.

Exameneisen zijn te vinden op de diploma’s pagina van Het Oranje Kruis, gebruik de links hieronder.

Diploma Eerste Hulp (klik op “Examenreglement Diploma Eerste Hulp”)
Diploma Levensreddend Handelen (klik op “Examenreglement Diploma Levensreddend handelen”)

Diploma Jeugd Eerste Hulp (klik op “Examenreglement Diploma Jeugd Eerste Hulp”)

Agenda

Kalender van Evenementen

M ma

D di

W wo

D do

V vr

Z za

Z zo

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

Herhalingslessen

Examens

Updates opleidingen

Landelijke NRV oefening 2021

Op 9 oktober 2021 was er weer een landelijke NRV oefening deze keer was die in Zaandam, onze eenheid is daar ook bij geweest.  Onze eenheid is deze keer ingezet […]

Wijzigingen zwemles zaterdag

Beste leden en ouders/verzorgers van leden,   Vanwege de nieuwe maatregelen die op zondag 28 november 2021 zijn ingegaan, moeten er een aantal aanpassingen worden gemaakt aan onze lessen. Helaas […]

Coronarichtlijnen in combinatie met het zwembad

Het zwemseizoen gaat weer van start, waar wij allemaal erg blij om zijn! We kunnen er weer voor zorgen dat nóg meer kinderen en jongeren zich wendbaar kunnen maken in […]

Altijd op de hoogte blijven?

Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!

Lifeguard

De professionele tak binnen de Reddingsbrigade

Naast ABC elementair zwemmen en de cursus Zwemmend Redden bestaan er ook cursussen die u nog vaardiger maken in het redden van slachtoffers: Lifeguard. Lifeguarding is de professionele tak binnen de reddingsbrigade. Van Lifeguards en Lifeguard cursisten wordt verwacht dat ze een goede conditie hebben. Een actueel EHBO diploma is verplicht. Net als het regelmatig volgen van herhalingslessen.

De Lifeguard opleiding bestaat uit een aantal diploma’s die u binnen onze brigade kan halen.

Wat bieden wij

De Haarlemse Reddingsbrigade biedt verschillende Lifeguard cursussen die samengesteld zijn door Reddingsbrigade Nederland.

Lifeguard

Eenmaal het diploma van Junior Lifeguard op zak te hebben, kunt u doorstromen naar Lifeguard. In principe is de Lifeguard de leiding over de Junior Lifeguards. De theorielessen zijn wat moeilijker en gaan dieper in op de stof en ook de praktijklessen zullen wat zwaarder ogen, omdat u nu wordt opgeleid tot leidinggevende.

Junior Lifeguard

De eerste stap in de diplomareeks is Junior Lifeguard. U krijgt theorieles over de tools die u moet gebruiken tijdens een reddingsoperatie. De basis voor het redden van drenkelingen leert u in het zwembad en uiteindelijk gaat de praktijk verder in buiten water. Dit gebeurt bij onze toekomstige post aan de Mooie Nel.

Senior Lifeguard

Als u het diploma van Lifeguard gehaald heeft en u wilt nóg meer leren, kunt u doorstromen naar Senior Lifeguard. Van Senior Lifeguards wordt verwacht dat ze leidinggeven over de Junior Lifeguard én over de Lifeguards. In de volksmond worden de Senior Lifeguards ook wel de teamleiders genoemd. Als u in opleiding bent, loopt u als het ware stage bij ervaren teamleiders om via hen een goede Senior Lifeguard te worden.

Lifeguard Schipper

Wij als Reddingsbrigade hebben een aantal boten waar wij ook schippers voor nodig hebben. De schipper is in principe de gezagvoerder van de boot in kwestie.

Als (Junior) Lifeguards leert u varen in onze reddingsboten. U leert er de vaar- en sleeptechnieken, regelgeving en specifieke reddingstechnieken zoals het goed benaderen van een drenkeling of het verlenen van hulp aan eenieder die dit nodig heeft.

Daarna worden u opgeleid om in onze reddingsboten accuraat te handelen. We hebben 3 soorten reddingsboten: 1 bondsvlet, 1 brio en 1 tinn-silver. Hiervoor moet u uw diploma Lifeguard hebben en tevens ook uw Klein Vaarbewijs.

Zodra u alle boten goed kunt besturen wordt het examen afgelegd.

Lifeguard Chauffeur

Net als de Lifeguard Schipper is de Lifeguard Chauffeur een extra specialisatie die u kan behalen binnen onze vereniging. Met deze opleiding leert u om met een reddingsbrigadevoertuig te rijden. Dit kan terrein rijden zijn, maar ook rijden met aanhangers of met een voertuig met optische en geluidssignalen. Ook kunt u leren om op het strand te rijden. Het doel van de auto op het strand is om ervoor te zorgen dat het ambulancepersoneel bij het slachtoffer kunnen komen met onze hulp. Onze banden zijn namelijk beter tegen het zand dan de banden van de ambulance zelf.

Aanmelden

4 + 0 = ?

Examens

Elke Lifeguard cursus wordt met verschillende examenonderdelen afgesloten. Details hierover worden tijdens de cursus bekend gemaakt.

Agenda

Kalender van Evenementen

M ma

D di

W wo

D do

V vr

Z za

Z zo

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

Examens

Updates opleidingen

Landelijke NRV oefening 2021

Op 9 oktober 2021 was er weer een landelijke NRV oefening deze keer was die in Zaandam, onze eenheid is daar ook bij geweest.  Onze eenheid is deze keer ingezet […]

Wijzigingen zwemles zaterdag

Beste leden en ouders/verzorgers van leden,   Vanwege de nieuwe maatregelen die op zondag 28 november 2021 zijn ingegaan, moeten er een aantal aanpassingen worden gemaakt aan onze lessen. Helaas […]

Coronarichtlijnen in combinatie met het zwembad

Het zwemseizoen gaat weer van start, waar wij allemaal erg blij om zijn! We kunnen er weer voor zorgen dat nóg meer kinderen en jongeren zich wendbaar kunnen maken in […]

Altijd op de hoogte blijven?

Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!

Vaarcursussen

Leer alles over varen!

De Haarlemse Reddingsbrigade heeft speciale interne vaarcursussen, om leden voor te bereiden op onze vaarevenementen en ze vaarkundig te maken in het Haarlemse vaarwater.

Wat bieden wij

De Haarlemse Reddingsbrigade biedt verschillende vaaropleidingen, elk met een ander niveau en doel. Al deze cursussen zijn door ons zelf samengesteld, en gebaseerd op de richtlijnen van Reddingsbrigade Nederland. Dit heeft de volgende voordelen:

 • Laagdrempelige cursussen die voor iedereen toegankelijk zijn
 • De examens worden afgenomen door de instructeurs zelf
 • Na deze cursussen is het makkelijk om door te stromen naar de officiële Lifeguard cursussen

HRB Opstapper

Opstapper is de basis voor iedereen die werkzaam wilt zijn aan boord van een reddingsboot. In deze cursus wordt u aangeleerd hoe u kan assisteren aan boord. U leert hoe een portofoon werkt, hoe u een slachtoffer aan boord moet tillen en u leert met verschillende knopen hoe u de boot kan vastleggen aan de kade.

Uiteraard wordt er veel tijd besteed aan het varen zelf. Tijdens de opleiding mag u het roer overnemen en verschillende opdrachten doen, zoals de boot aan de kade leggen.

Voor deelname aan deze cursus gelden de volgende eisen:

 • Minimale leeftijd: 13 jaar
 • Zwemvaardig zijn
 • In het bezit van een geldig (Jeugd) EHBO certificaat

HRB Schipper Vlet

Na het behalen van HRB Opstapper, kunt u doorstromen naar HRB Schipper Vlet. De schipper op de vlet heeft de leiding over de bemanning aan boord. Leiding geven kan niet zomaar iedereen. Tijdens de opleiding gaat u dit leren. Samen met de opstappers moet de schipper elke reddingsoperatie tot een goed einde brengen. We besteden veel aandacht aan de verschillende vaartechnieken die er zijn. U leert hoe u de boot goed onder controle moet houden, zowel op het open water als in kleine ruimtes.

Voor deelname aan deze cursus gelden de volgende eisen:

 • Minimale leeftijd: 16 jaar
 • HRB Opstapper cursus volledig afgerond, of aantoonbare ervaring aan boord van een reddingsboot
 • Zelfredzaam zijn in het water
 • In het bezit van een geldig EHBO certificaat

HRB Schipper Snelle boot

Het ultieme doel van de varend redder is toch wel de snelle boot. Na het behalen van de HRB Schipper Vlet, mag u gaan beginnen met de training op de snelle boten. Hiervoor is een vaarbewijs verplicht! De opleiding is bijna hetzelfde opgebouwd als de HRB Schipper Vlet. Er wordt weer veel aandacht besteed aan de vaartechnieken maar dit keer gespecialiseerd op de snelle boten. Ook wordt er aandacht besteed aan het leiding geven.

Voor deelname aan deze cursus gelden de volgende eisen:

 • Minimale leeftijd: 18 jaar
 • HRB Schipper Vlet cursus volledig afgerond
 • Zelfredzaam zijn in het water
 • In het bezit van een geldig EHBO certificaat
 • In het bezit van een Vaarbewijs (minimaal Klein Vaarbewijs 1)

Vaarbewijs

Wettelijk gezien moet iedereen op een snelle of grote boot een vaarbewijs hebben. Dit diploma wordt door het CBR uitgegeven na het slagen van een theoretisch examen. Om de leden van de Haarlemse Reddingsbrigade te helpen, wordt er bij genoeg animo een theoretische cursus Vaarbewijs gegeven. Hier wordt de theorie aangeleerd en worden er tools uitgedeeld waarmee u sommige vraagstukken makkelijk kunt oplossen.

Aanmelden

1 + 1 = ?

Examens

Elke vaarcursus wordt afgesloten met een examen, dit examen bevat zowel theoretische als praktijk onderdelen. Tijdens deze examens wordt alles getest dat tijdens de cursus geoefend is, de exacte inhoud van deze examens wordt gedurende de cursussen bekend gemaakt.

Agenda

Kalender van Evenementen

M ma

D di

W wo

D do

V vr

Z za

Z zo

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

Examens

Updates opleidingen

Landelijke NRV oefening 2021

Op 9 oktober 2021 was er weer een landelijke NRV oefening deze keer was die in Zaandam, onze eenheid is daar ook bij geweest.  Onze eenheid is deze keer ingezet […]

Wijzigingen zwemles zaterdag

Beste leden en ouders/verzorgers van leden,   Vanwege de nieuwe maatregelen die op zondag 28 november 2021 zijn ingegaan, moeten er een aantal aanpassingen worden gemaakt aan onze lessen. Helaas […]

Coronarichtlijnen in combinatie met het zwembad

Het zwemseizoen gaat weer van start, waar wij allemaal erg blij om zijn! We kunnen er weer voor zorgen dat nóg meer kinderen en jongeren zich wendbaar kunnen maken in […]

Altijd op de hoogte blijven?

Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!

Tarieven

Onze vereniging hanteert verschillende tarieven. Deze zijn voor leden, maar ook voor niet leden. U hoeft namelijk geen lid te zijn van onze vereniging om een cursus te volgen. Wat misschien ook leuk en handig is om te weten is dat we samenwerken met het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

De contributie en het lesgeld wordt altijd berekend tot het eind van ons verenigingsjaar. Een verenigingsjaar bij ons is van augustus t/m juli.

Onze huidige tarieven zijn als volgt:

Algemeen

Seizoen 2023-2024

Jaarcontributie bij automatische incasso voor het seizoen 2023-2024 €55,00
Administratiekosten (eenmalig) €6,50
Administratiekosten bij betaling per factuur €5,00

Zwemmen (exclusief algemene kosten)

Seizoen 2023-2024

Lesgeld cursus Zwemmend Redden voor een heel jaar €190,00
Lesgeld cursus Zwemmend Redden per maand €19,00 p/m
Lesgeld ABC elementair zwemmen voor een heel jaar €225,00
Lesgeld ABC elementair zwemmen per maand €22,50 p/m
Betaling per kwartaal, administratie kosten €5,00 per factuur

EHBO cursussen

Basiscursus leden all-in €195,00
Basiscursus niet-leden all-in €280,00
EHBO-herhaling actieve leden €10,00
EHBO-herhaling niet-actieve leden €50,00
EHBO-herhaling niet-leden €90,00
Jeugd EHBO A €50,00
Jeugd EHBO B €60,00

Deze kosten worden in sommige gevallen vergoed door de zorgverzekering.

Overig

Voor informatie over tarieven van overige cursussen en opleidingen kunt u contact met ons opnemen.