Lifeguard

Naast ABC elementair zwemmen en de cursus Zwemmend Redden bestaan er ook cursussen die u nog vaardiger maken in het redden van slachtoffers: Lifeguard. Lifeguarding is de professionele tak binnen de reddingsbrigade. Van Lifeguards en Lifeguard cursisten wordt verwacht dat ze een goede conditie hebben. Een actueel EHBO diploma is verplicht. Net als het regelmatig volgen van herhalingslessen.

De Lifeguard opleiding bestaat uit een aantal diploma’s die u binnen onze brigade kan halen.

Lifeguard cursussen

Junior Lifeguard

De eerste stap in de diplomareeks is Junior Lifeguard. U krijgt theorieles over de tools die u moet gebruiken tijdens een reddingsoperatie. De basis voor het redden van drenkelingen leert u in het zwembad en uiteindelijk gaat de praktijk verder in buiten water. Dit gebeurt bij onze toekomstige post aan de Mooie Nel.

Lifeguard

Eenmaal het diploma van Junior Lifeguard op zak te hebben, kunt u doorstromen naar Lifeguard. In principe is de Lifeguard de leiding over de Junior Lifeguards. De theorielessen zijn wat moeilijker en gaan dieper in op de stof en ook de praktijklessen zullen wat zwaarder ogen, omdat u nu wordt opgeleid tot leidinggevende.

Senior Lifeguard

Als u het diploma van Lifeguard gehaald heeft en u wilt nóg meer leren, kunt u doorstromen naar Senior Lifeguard. Van Senior Lifeguards wordt verwacht dat ze leidinggeven over de Junior Lifeguard én over de Lifeguards. In de volksmond worden de Senior Lifeguards ook wel de teamleiders genoemd. Als u in opleiding bent, loopt u als het ware stage bij ervaren teamleiders om via hen een goede Senior Lifeguard te worden.

Lifeguard Schipper

Wij als Reddingsbrigade hebben een aantal boten waar wij ook schippers voor nodig hebben. De schipper is in principe de gezagvoerder van de boot in kwestie.

Als (Junior) Lifeguards leert u varen in onze reddingsboten. U leert er de vaar- en sleeptechnieken, regelgeving en specifieke reddingstechnieken zoals het goed benaderen van een drenkeling of het verlenen van hulp aan eenieder die dit nodig heeft.

Daarna worden u opgeleid om in onze reddingsboten accuraat te handelen. We hebben 3 soorten reddingsboten: 1 bondsvlet, 1 brio en 1 tinn-silver. Hiervoor moet u uw diploma Lifeguard hebben en tevens ook uw Klein Vaarbewijs.

Zodra u alle boten goed kunnen besturen wordt het examen afgelegd.

Lifeguard Chauffeur

Net als de Lifeguard Schipper is de Lifeguard Chauffeur een extra specialisatie die u kan behalen binnen onze vereniging. Met deze opleiding leert u om met een reddingsbrigadevoertuig te rijden. Dit kan terrein rijden zijn, maar ook rijden met aanhangers of met een voertuig met optische en geluidssignalen. Ook kunt u leren om op het strand te rijden. Het doel van de auto op het strand is om ervoor te zorgen dat het ambulancepersoneel bij het slachtoffer kunnen komen met onze hulp. Onze banden zijn namelijk beter tegen het zand dan de banden van de ambulance zelf.

Aanmelden

Interesse in een van deze cursussen? Neem contact met ons op!