Gevaren van het water

Gevaren van zwemmen in open water

  • Zwemmers zijn voor opvarenden van een binnenvaartschip nauwelijks zichtbaar. De schipper kan tot ongeveer 350 m voor zijn schip géén zicht op het wateroppervlak hebben. Het hoofd van een zwemmer die verder weg is dan die 350 m, is dan niet meer dan een kleine stip.
  • Een groot schip kan niet direct vaart minderen of op het laatste moment uitwijken. Bovendien kan een uitwijkend schip andere scheepvaart in gevaar brengen.
  • Zwemmers worden snel meegezogen door de sterke onderstroom van een passerend schip. Om een voortgaande beweging te krijgen, duwt een schip water naar de zijkant. Achter het schip komt het water vervolgens weer met grote snelheid terug naar het achterschip, waar de schroef voor de voortgaande beweging van het schip zorgt.
  • Ook aan de kant is die zuigende kracht goed merkbaar: de waterlijn trekt zich terug in de richting van het schip, waardoor er tijdelijk een breder strand ontstaat. Nadat het schip voorbij is, wordt het water terug gestuwd en ontstaat er een soort minivloed. Het water stijgt in korte tijd met soms wel met meer dan 50 cm.
  • Zwemmers zijn niet opgewassen tegen de sterke stroming van rivieren, kanalen en draaikolken. Bij een lage waterstand, vaak in de zomer, is de stroming nog sterker.
  • Zwemmers kunnen door de sterk wisselende temperatuur van het rivierwater kramp krijgen en onderkoeld raken.
  • Alhoewel zwemmen tussen kribben relatief onschuldig lijkt, is ook dit sterk af te raden. De zuiging en golfslag van passerende schepen kan ook tussen de kribben zeer sterk zijn.
  • Het is ook bijzonder gevaarlijk om van bruggen af te springen. Door het troebele water is de diepte niet in te schatten en zijn voorwerpen op de bodem vaak niet te zien.

Tips

Tips voor zwemmen in open water

Je kunt van alles doen om niet te verdrinken. Zorg eerst dat je goed kunt zwemmen. Heb je de diploma’s van het Zwem-ABC gehaald? Heb je daarna regelmatig binnen gezwommen en geoefend? Ja? Dan pas is het verstandig om buiten te zwemmen. Maar: doe dit nooit alleen en op plekken waar dit mag en waar toezicht is.

Dus, wat moet je doen?
1. Leer zwemmen
2. Zwem nooit alleen
3. Zwem waar dit mag en waar toezicht is

Ben je zelf in de problemen?

Als je in het water valt, raak dan niet in paniek. Ga eerst even op je rug drijven om rustig te worden of gebruik iets om op te drijven, bijvoorbeeld een voetbal of een plastic zak. Zo zorg je ervoor dat je boven water blijft. Roep of zwaai daarna om hulp. Blijf rustig wachten totdat je hulp krijgt.

Dus, wat moet je doen?
1. Raak niet in paniek
2. Ga op je rug drijven of gebruik iets om op te drijven
3. Roep of zwaai om hulp

Zie je iemand in de problemen?

Het is niet makkelijk om iemand die in de problemen is te helpen. Roep zo snel mogelijk een ander die met jou kan helpen, bijvoorbeeld een ouder. Daarnaast is 112 bellen goed. Gooi – als dat mogelijk is – iets in het water dat blijft drijven; een reddingsboei, een voetbal of een bodyboard. Dat kan iemand boven water houden. Je kunt ook iets naar hem of haar uitsteken wat te pakken is, zoals een tak, een stuk hout of een touw. Roep dat hij of zij moet proberen naar de kant te zwemmen. Maar, zie je iemand in de problemen, ga dan nooit zelf het water in als dit voor jou onveilig is. Blijf op de kant! Zo kom je zelf niet in de problemen. En: blijf kijken waar die persoon in het water is, of vraag een ander om dat te doen, totdat hij of zij hulp krijgt.

Dus, wat moet je doen?
1. Roep om hulp
2. Gooi iets wat blijft drijven of steek iets uit wat kan worden gepakt
3. Praat iemand naar de kant
4. Ga er nooit zelf in als dit voor jou onveilig is!

Ben je in bezit van het Zwem-ABC dan kun je nog zwemvaardigheidsdiploma’s halen. Word lid van een reddingsbrigade en leer ook zwemmend redden!