• Links

 • Verkorte opleiding vletvaardigheid

  deze pagina is verouderd, binnenkort zal deze worden aangepast

  Met ingang van 2009 kan je een verkorte opleiding vletvaardigheid volgen.

  Hiermee leer je in relatief korte tijd om te gaan met de vlet.

  Dit zorgt ervoor dat je tijdens oefeningen of demonstraties niet wordt
  geconfronteerd met het feit dat je de aldaar vereiste vaardigheden niet kunt
  tonen en kan je nu veiliger ingezet worden bij evenementen of bewakingen.

  Wat houdt de opleiding in:

  Welnu een korte opleiding van 4 zondagen van 3 klokuren per zondag.

  Tijdens deze opleiding worden twee teams van drie mensen opgeleidt.

  Na deze vier zondagen komen de volgende twee teams van drie mensen aan de
  beurt, enz, enz..

  In deze opleiding krijg je theorielessen in beperkte technische kennis van
  de vlet en beperkte kennis van het binnenvaart politiereglement.

  De praktijklessen bestaan uit het transport- en vaarklaar maken alsmede het
  traileren van de vlet, leren varen met de vlet, bijzondere manoeuvres maken
  met de vlet, het aan boord brengen van drenkelingen en/of evacues en
  communiceren via portofoon en mobilofoon.

  De instroomeis is minimaal brevet 6.

  Maar heb je dat niet dan kunnen de opleiders je op basis van geschiktheid
  toelaten tot de opleiding.