• Links

 • Donateurs

  deze pagina is verouderd, binnenkort zal deze worden aangepast

  Begin deze eeuw zag een aantal Haarlemmers iemand verdrinken in het Spaarne. Doordrongen van het feit dat iemand niet zou mogen verdrinken in ons kleine waterland werd de Haarlemse Reddings Brigade opgericht. Het doel van de Haarlemse Reddings Brigade is tot vandaag de dag nog steeds “Het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood in de ruimste zin van het woord”.
  De Haarlemse Reddings Brigade is een van de oudste Reddings Brigades in Nederland en voor de gemeente Haarlem een unieke vereniging waarvan er maar een  in zijn soort is.

  Door de technologische- & maatschappelijke ontwikkelingen van tegenwoordig is de Haarlemse Reddings Brigade uitgegroeid naar een kleine semi-professionele organisatie. Net zoals bij diverse andere verenigingen zijn ook wij voor 100% afhankelijk van de vrijwilligers in onze vereniging.

  Sinds tientallen jaren zijn wij actief op diverse terreinen:

   – Geven van zwemonderricht

   – Opleiden van EHBO-ers

   – Beveiligen van het recreatiegebied Spaarnwoude & de Mooie Nel (Haarlem Noord)

   – Beveiligen van diverse evenementen

   – Opleiden van instructeurs

  Voor meer informatie over zwemmen en EHBO verwijzen wij naar de diverse subrubrieken op onze website.

  Een van onze taken ligt ondermeer binnen de rampenbestrijding. Hiervoor heeft onze vereniging een zogenaamde Rampenvlet. Deze vlet, waarvan er 90 verdeeld zijn op strategische plaatsen in heel Nederland, wordt wederom bemand/bevrouwd met vrijwilligers. Als Reddingsbrigade zijn wij ondermeer een week in Limburg gelegerd geweest en hebben wij tijdens de overstromingen Limburgers kunnen voorzien van voedsel en waar nodig evacuaties verricht.

  WORDT DONATEUR OF SPONSOR
  &
  STEUN de HAARLEMSE REDDINGS BRIGADE

  Uiteraard kunnen wij onze activiteiten niet realiseren zonder de hulp van onze vrijwilligers. Wij doen daarom ook een oproep tot u, steun onze vereniging en wordt donateur van onze vereniging voor minimaal EUR 13,– per jaar.
  Bij een jaarlijkse donatie van EUR 26,– of meer wordt u sponsor en zullen wij uw naam vermelden in ons verenigingsblad.
  Uw steun als donateur cq sponsor zorgt ervoor dat wij ons werk kunnen blijven voortzetten en dat Haarlem daarmee een unieke vereniging behoudt. U kunt donateur cq sponsor worden door minimaal EUR 13,– cq EUR 26,– over te maken op bankrekening: NL60 ABNA 0560 6249 48 (ABN AMRO) onder vermelding van uw naam, adres en de opmerking donateur cq sponsor.

  Uiteraard ontvangt u dan ons verenigingsblad.