• Post

  Adres:
  Wateringweg 55
  2031 EK Haarlem
  Tel: 023 539 07 43

  Post adres:
  Wateringweg 55
  2031 EK Haarlem

  Vrijwel iedere zondag geopend van 10.00 uur tot 13.00 uur

 • Links

 • ANBI Verslag van de secretaris – seizoen 2012 – 2013

  Seizoen 2012-2013 was een seizoen met pieken en dalen. Het seizoen had een trieste start met het overlijden van Peter van der Boom in augustus en een maand later het overlijden van Gerard Pfaff. In vol ornaat hebben onze leden afscheid genomen van Peter en Gerard, die veel hebben betekend voor de vereniging. Ze hebben een groot gat achtergelaten.

  IJsredding
  In januari hebben de leden een mooie demonstratie van een ijsredding gegeven. Een mooie gelegenheid om te oefenen. De pers was hierbij aanwezig en er is een stukje in het Haarlems Dagblad verschenen.

  Koningsvaart
  Reddingsbrigade Nederland is gevraagd om tijdens de koningsvaart op 30 april op het IJ in Amsterdam een rol te spelen in het veiligheidsplan. De Haarlemse Reddingsbrigade was aanwezig met een snelle boot met bemanning.

  Jeugdweekend
  Marco de Leeuw heeft dit jaar met verve het jeugdweekend georganiseerd voor de zwemmende leden die opgeleid worden voor Junior Redder 2, 3 en 4. Dit was mogelijk door de ondersteuning van de TD en de commissie beveiligingen. Veel ouders hebben een enthousiast bedankje gestuurd naar de organisatie. Een reactie van een ouder: “Juul en Stijn waren super enthousiast en hyper…, vooral de “snelle” boot die water “spoot” was interessant! Het was voor herhaling vatbaar!!! Geslapen hebben ze daarna als roosjes! Ben benieuwd naar de foto’s en bedankt voor jullie inzet wederom!!”

  Jeugd+ dag
  Op zondag 30 juni is er een Jeugd+ dag georganiseerd voor jeugdleden van 12 t/m 19 jaar. Het idee kwam van Aron Wesseling en Sebastiaan Teunissen en zij hebben de organisatie ook op zich genomen. Het doel was de zwemmende leden kennis te laten maken met activiteiten op de post zodat zij in de toekomst meer voor de brigade kunnen betekenen in de vorm van het actief gaan meedoen bij evenementen. Er is gevaren: aanvaren van een drenkeling met de oudere leden en een intro met de jongere groep. Er is een stuk EHBO behandelend en communicatie is aan de orde geweest. ’s Middags werd afgesloten met een oefening en aansluitend een barbecue. Hierbij was overlap met het jubileumfeest. Ondersteuning is geboden vanuit de commissies Opleidingen en Beveiligingen.

  100-jarig jubileum
  In mei en juni van dit jaar zijn er meerdere activiteiten georganiseerd ter eren van het 100-jarig jubileum. Tijdens de AV van november was er een jubileumcommissie geformeerd bestaande uit Martijn Beerthuijzen, Carola van Strien en José van Duin. De commissie is later uitgebreid met Henry Bauke Gaastra, Martin Ligtenberg en Anita Kraaijenbosch.
  Op donderdag 16 mei is er een sponsordag georganiseerd. Op deze dag konden alle aanwezigen deelnemen aan een spectaculaire vaartocht. Op zondag 23 juni volgde de “open dag”, waarbij we ondersteuning kregen van de Brandweer en collega-reddingsbrigades. Er was enorm veel belangstelling. Op vrijdag 28 en zaterdag 29 juni werd het jubileum in de zwembaden gevierd. Monique van Straaten heeft samen met Marcel Spinella een mooi programma van (reddings)spelletjes samengesteld. Na afloop kregen de deelnemers wat te drinken en iets lekkers.

  Op zondag 30 juni konden veel actieve leden genieten van een barbecue, een spectaculaire vaartocht maken en muziek. In de voorbereidingen en de uitvoering van de jubileumactiviteiten hebben veel leden zich ingezet. Zonder hen was het niet mogelijk geweest.

  Inbraak
  In de maand juli is er tot tweemaal toe ingebroken bij de post. Kasten zijn opengebroken en er is veel apparatuur gestolen. De eerste keer was de buitendeur bij het cursuslokaal geforceerd. De tweede keer is aan de zelfde zijde het rolluik ontzet en is het raam ingeslagen. Gelukkig is de inbraakschade aan deur en raam vrij snel door Ballast Nedam gerepareerd. Helaas heeft de politie de daders niet kunnen vinden. Een deel van de schade wordt door de verzekeraar vergoed.

  Nieuwbouw
  In het afgelopen seizoen is met verschillende partijen overleg gevoerd. Belangrijkste gesprekspartner voor de HRB was en is de gemeente. Het bestuur van de HRB, in de personen Kees Kraaijenbosch en José van Duin, heeft verschillende gesprekken op verschillende niveaus gevoerd. (projectleider Land in Zicht, wethouder Cassee, ambtenaren van andere afdelingen, commissies). Een belangrijk resultaat is de formele toezegging van een bedrag voor het realiseren van de nieuwbouw. Daarnaast heeft de gemeente een nota Ruimtelijk Kader voor Schoteroog opgesteld en deze is goedgekeurd door de raad. Hiermee is een volgende stap gemaakt voor het realiseren van de nieuwbouw op Schoteroog. Verder is er een gesprek geweest met het recreatieschap over de ondererfpachtovereenkomst. Er is een watervergunning aangevraagd bij Rijnland. Er zijn vanuit de gemeente gesprekken gevoerd met de provincie. Ook de provincie heeft bij Schoteroog een vinger in de pap. Vanaf april is er gestart met de voorbereidingen voor het aanvragen van een bouwvergunning voor de locatie op Schoteroog. De leden hebben tijdens een korte bijzondere vergadering op zondag 23 juni 2013 het bestuur de ruimte gegeven om een aannemer te contracteren. Dit was nodig voor de voorbereidingen betreffende de bouwaanvraag.

  Activiteiten commissies
  Gedurende het gehele seizoen zijn de commissies actief geweest met opleiden en beveiligen. Een overzicht van de beveiligingen is te vinden in het financiële jaarverslag. In het zwembad zijn weer de nodige diploma’s gehaald en de commissie Opleidingen is druk bezig met het opstellen van een opleidingsplan.

  Bestuur en commissies
  In het seizoen 2012-2013 was de samenstelling van het bestuur en de commissies als volgt.

  Bestuur
  Kees Kraaijenbosch (voorzitter)
  Gustaaf Bussing (penningmeester)
  José van Duin (secretaris)
  Ed Broertjes (bestuurslid met portefeuille Beveiligingen)
  Leo Knape (bestuurslid met portefeuille Opleidingen)

  Commissie Opleidingen
  – Elementair en zwemmend redden
  Marcel Spinella (senior)
  Tanja Hendriks-Snel
  Monique van Straaten
  Marco de Leeuw
  – EHV en Varend redden
  Bert Tabak (Senior)
  Rolf Prinsen
  Niels Kamphuis

  Commissie Beveiligingen
  Raymond Westhoven (senior land en water)
  Jan van Strien (secretaris en water)
  Dawn Tubey (land)
  Bryan van den Broek (water)

  – Technische Dienst
  Pieter de Vries (senior)
  Bart van der Boom
  Jeffrey de Wit
  vacature

  Commissie Marketing & PR (nog niet geformaliseerd)
  Martijn Beerthuijzen
  Henry Bauke Gaastra
  Martin Ligtenberg

  Nieuwsbrief
  Carola van Strien-van der Boom

  Website
  Raymond Westhoven
  Martin Ligtenberg

  Sociale Media
  Beau Willems