ANBI Resultatenrekening – 1 Augustus 2012 t/m 31 Juni 2013

Lasten

Realisatie Begroting Realisatie
LASTEN 2012-2013 2012-2013 2011-2012
Afschrijving inventaris 2.618,72 3.147,34 4.200,55
Huren:
Boerhaavebad Schalkwijk 2.331,30
Zwembad “De Planeet” 1.030,10
Reddingspost “Binkie” 754,82
4.116,22 4.687,50 4.361,87
Contributies:
KNBRD 1.714,21
Kamer van Koophandel 10,03
BWH 0,00
Oranje Kruis 0,00
Arts-docent 0,00
1.724,24 1.779,71 1.716,61
Verzekeringen 2.825,50 2.806,00 2.665,05
Zendmachtiging 319,61 395,00 335,08
Preventieve beveiliging 5.513,41 8.360,00 8.723,35
Brigadevoertuig 542,70 0,00 0,00
Binkiepost 124,78 400,00 776,88
Gas, stroom, water 2.881,96 3.000,00 2.581,64
Verbandmateriaal inkoop 138,69 650,00 614,33
Administratiekosten 1.204,09 1.535,00 1.193,02
Algemene kosten 84,23 350,00 1.055,79
Portokosten 151,94 200,00 182,38
Telefoonkosten 414,25 360,00 354,98
Bestuurskosten 1.448,51 1.815,00 860,05
Activiteiten 58,02 850,00 379,14
Propaganda 508,83 900,00 790,36
Opleidingen 1.847,78 2.562,41 1.141,35
Abonnementen 17,68 21,50 21,50
26.541,16 33.819,46 31.953,93
Voordelig saldo 7.592,33 62,99 4.042,54
34.133,49 33.882,45 35.996,47

 

Baten

Realisatie Begroting Realisatie
BATEN 2012-2013 2012-2013 2011-2012
Contributies leden 6.902,50
Donaties 0,00
Giften 164,80
Sponsorgelden 159,10
Entreegelden zwembad van leden 11.358,00
18.584,40 18.810,00 17.371,05
Inschrijfgelden 30,00 50,00 42,50
Opbrengst verkoop verbandmateriaal 26,84 150,00 237,27
Actieve beveiliging 13.061,49 12.628,70 15.997,93
Rente 153,69 100,00 94,39
Bijdrage Stichting Binkie 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Kilometervergoedingen 277,07 143,75 253,33