• Post

  Adres:
  Wateringweg 55
  2031 EK Haarlem
  Tel: 023 539 07 43

  Post adres:
  Wateringweg 55
  2031 EK Haarlem

  Vrijwel iedere zondag geopend van 10.00 uur tot 13.00 uur

 • Links

 • ANBI Beleidsplan

  Commissie Opleidingen

  Het verzorgen van opleidingen is één van de kerntaken van de vereniging. Opleidingen vormt een bron van aanwas van nieuwe leden en draagt bij aan de kwaliteit van dienstverlening bij de andere kerntaken. De vereniging verzorgt diverse door Reddingsbrigade Nederland erkende opleidingen in het kader van elementair zwemmen, zwemmend redden, varend redden en eerste hulp.

   

  Elementair Zwemmen

  Het elementair zwemmen is de basis voor een verder traject binnen de Haarlemse Reddingsbrigade. Dit geldt voor de kinderen die bij de Haarlemse Reddingsbrigade hun zwemdiploma’s halen. Een deel van deze kinderen stromen door naar zwemmend redden en worden lid van de HRB. Het is belangrijk dat dit traject goed begeleid wordt en goed georganiseerd is. Er is in het afgelopen jaar al veel verbeterd, maar toch zal er nog stevig op ingezet moeten worden. De kwaliteit en opleiding van de instructeurs is een belangrijk aandachtspunt. Ook moeten we er voor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen doorstromen naar het zwemmend redden. Ook de ouders van deze jonge doelgroep zou meer betrokken kunnen worden bij de vereniging. Denk hierbij aan EHV, donaties voor jubileum/ nieuwbouw of hand en spandiensten binnen de vereniging (Nieuwbouw).

  Zwemmend redden

  Het zwemseizoen loopt parallel met het schooljaar. In deze periode wordt er les gegeven in de brevetten en diploma’s zwemmend redden in het zwembad.

  Momenteel wordt voor het behalen van de zwembrevetten conform de nieuwe diplomalijnen van de Reddingsbrigade nederland les gegeven in 2 baden: De Planeet en het Boerhaavebad te Haarlem. De zwembaden vallen onder de overkoepelende organisatie SRO.

  Het aantal leden, en vooral het aantal jeugdleden welke deelnemen aan de zwemopleidingen, is de laatste jaren stabiel.

   

  Een aandachtspunt is dat de organisatie en communicatie beter verloopt in De Planeet dan in het Boerhaavebad.

  De reden hiervan kan zijn dat het in het Boerhavebad ontbreekt aan een vast aanspreekpunt, met name op ht gebied van vakinhoudelijke zaken.

  Het grootste doel van de opleiding zwemmend redden is het vergoten van bevoegd kader. Dit is afgelopen jaren op een laag pitje komen te staan vanwege de ontwikkeling van en overgang naar een nieuwe lijn van opleidingen bij Reddingsbrigade Nederland.

   

  Er is een plan opgezet voor een instructeurscursus met als doel:

  de commissie wil eind 2014 5 tot 7 van de huidige instructeurs tot bevoegd instructeurs hebben opgeleid.

   

  Varend redden

  De reddingsbrigade verzorgt een eigen programma van vaaropleidingen. Hoewel Reddingsbrigade Nederland hiervoor een opleidingsstructuur (bink, opstapper, schipper) heeft, is er voor gekozen om de leden intern op te leiden. De eigen opleidingen sluiten beter aan op de lokale taken en het beschikbare materiaal. Daarnaast vormen de vaaropleidingen van Reddingsbrigade Nederland een te hoge instapdrempel en tijdsspanne voor veel leden.

   

  De vaaropleiding staat op een laagpitje. Er wordt gekeken naar hoe de vaaropleiding een nieuwe impuls gegeven kan worden. Ook moet de vaaropleiding uitgebreid worden naar een snelle boot opleiding.

   

  EHV

  De reddingsbrigade verzorgt een aantal opleidingen op het gebied van eerste hulp volgens de richtlijnen van het Oranje Kruis en het Rode Kruis.

  Naast de basisopleiding EHV worden ook herhalingslessen EHV gehouden om het behaalde diploma geldig te houden. Daarnaast zal een programma opgestart worden om een ieder de mogelijkheid te bieden aanvullende modules te halen als men dat wil.

   

   

  Nieuwe opleidingsstructuur KNBRD

  Reddingsbrigade Nederland is momenteel bezig geweest met de herziening van alle aangeboden opleidingen. De opleidingen zijn nu bekend en de HRB is afgelopen jaar overgestapt naar de nieuwe opleidingen. De hogere bondsopleidingen zijn ingedeeld binnen de 5 niveaus die gehanteerd worden in het beroepsonderwijs (vmbo, hbo, wo) en de Europese Unie. Ieder niveau kent een bepaalde mate van verantwoordelijkheid. In de nieuwe structuur zal competentiegericht worden opgeleid. Het gaat er om, dat kandidaten zowel vaardigheden, kennis als houding geïntegreerd leren. Daarnaast staat flexibiliteit centraal. Kandidaten hebben veel dingen te doen, niet alleen binnen de brigade, maar vaak ook op school, in hun werk en in hun privéleven. Dit vraagt om een flexibele opleiding waarbij kandidaten zelf het tempo kunnen bepalen. In plaats van één examenmoment per jaar zullen de diploma’s worden opgedeeld in deelcertificaten, de zogenaamde “proeve van bekwaamheid”. Deze kan op ieder gewenst moment worden afgelegd.

   

  De nieuwe opleidingsstructuur bewaking en hulpverlening kent een drietal gradaties:

  –        niveau 4 : Senior Lifeguard

  –        niveau 3 : Lifeguard

  –        niveau 2 : Lifesaver.

   

  Hieronder een organigram van de huidige opleidingsstructuur.

  hrb_anbi_pic6

  hrb_anbi_pic2

   


  Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15