• Post

  Adres:
  Wateringweg 55
  2031 EK Haarlem
  Tel: 023 539 07 43

  Post adres:
  Wateringweg 55
  2031 EK Haarlem

  Vrijwel iedere zondag geopend van 10.00 uur tot 13.00 uur

 • Links

 • ANBI Beleidsplan

  Beschrijving van de vereniging

   

  SWOT analyse

   

  De SWOT analyse is een model dat intern de sterktes en zwaktes en in de omgeving de kansen en bedreigingen analyseert. Door deze elementen systematisch te analyseren wordt het mogelijk om de toekomstmogelijkheden voor de vereniging inzichtelijk te maken. Op basis van de analyse kan vervolgens de strategie en beleid worden bepaald.

  De SWOT-analyse valt uiteen in twee delen, de interne analyse en de externe analyse. Deze twee analyses worden samen ook wel situatieanalyse genoemd. De interne analyse geeft de sterktes en zwaktes (Strenghts en Weaknesses) van de vereniging weer. Hier heeft de vereniging dus invloed op. De externe analyse geeft de kansen en bedreigingen (Oppurtunities en Threats) weer. Deze factoren komen van buiten de vereniging en de vereniging heeft er dan ook geen, of slechts deels, invloed op.

  Binnen de Haarlemse-reddingsbrigade is door elke commissie en het bestuur een SWOT ingevuld. Deze zijn samengevoegd tot één analyse. Hieronder is de overall analyse te vinden.

  Sterke punten Zwakke punten
     
  Goed opgeleide leden (EHV, zwemmen, varen) Stagnatie in opleidingsplannen
  Doorstroom vanuit Binkie na behalen C-diploma Groep actieve vrijwilligers te klein
  Ondersteuning vanuit grote koepel op allerlei gebied Tekort aan leidinggevenden in diverse commissies
  SRK / VRK Structuur en communicatie
  Professionele uitstraling Social media
  Groot korps EHV’ers Sponsoring
  Kennis leden van allerlei zaken Overdracht van kennis
  Gedrevenheid Onduidelijkheid bevoegdheden/vaardigheden
  Goede interregionale samenwerking brigades Betrokkenheid ouders
  Inzet en enthousiasme van leden
  Hechte band tussen actieve leden
     
  Kansen Bedreigingen
     
  Gesprekken met lokale overheden Leegloop actieve leden
  Convenanten (SRK, VRK , KNBRD (RVR) Huisvesting
  Opleidingsplannen met tijdslijnen en meetpunten Lokale onbekendheid
  Groep actieve vrijwilligers vergroten Groepjes binnen de vereniging
  Naamsbekendheid vergroten Voortbestaan vereniging
  Netwerk van de leden Alle kennis bij een persoon
  Verder delegeren naar commissies Hechte band tussen leden (o.a. families)
  100-jarig jubileum Financiën
    Besluitvorming gemeente

  Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15