• Post

  Adres:
  Wateringweg 55
  2031 EK Haarlem
  Tel: 023 539 07 43

  Post adres:
  Wateringweg 55
  2031 EK Haarlem

  Vrijwel iedere zondag geopend van 10.00 uur tot 13.00 uur

 • Links

 • ANBI Beleidsplan

  Visie van de vereniging

  De Haarlemse Reddingsbrigade is een vereniging die haar doelstellingen op een kwalitatieve goede en professionele manier wil bereiken.

  De reddingsbrigade stelt materiaal en personeel beschikbaar om bij calamiteiten op lokaal en landelijk niveau, en in het bijzonder waterhulpverlening en rampenbestrijding, het incident mede te helpen bestrijden.

  Inleiding

  Voor u ligt het beleidsplan 2012 – 2017 van de Haarlemse Reddingsbrigade. Dit is het eerste beleidsplan dat geschreven is voor de Haarlemse Reddingsbrigade. Aanleiding voor de totstandkoming van het beleidsplan is de ontwikkeling die afgelopen jaren gespeeld heeft en of het huidige beleid aan herijking toe is.

  Het beleidsplan wordt als leidend gezien door het bestuur. Met het beleidsplan kan de verenigingsorganisatie versterkt worden en het vormt de basis voor een slagvaardige organisatie waarin de visie centraal staat.

  Door te kijken en te bepalen waar de Haarlemse Reddingsbrigade over vijf jaar wil staan wordt de weg er na toe ook belangrijk. De vereniging moet dit pad bewandelen met vrijwilligers die zich hiervoor willen en kunnen inzetten. Hierbij is het belangrijk dat alle vrijwilligers hetzelfde pad bewandelen.

  Met dit beleidsplan kan de organisatie bewust naar de toekomst kijken en het geeft handvaten om van de Haarlemse Reddingsbrigade een stabiele, professionele en enthousiaste vereniging te maken.

  Het bestuur

  Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15