• Post

  Adres:
  Wateringweg 55
  2031 EK Haarlem
  Tel: 023 539 07 43

  Post adres:
  Wateringweg 55
  2031 EK Haarlem

  Vrijwel iedere zondag geopend van 10.00 uur tot 13.00 uur

 • Links

 • ANBI Beleidsplan

  Financiën en administratie

  Ledenadministratie

  Wenselijk is om de ledenadministratie te scheiden van de financiële administratie. Deze scheiding moet wel functioneren binnen één softwarepakket. De achterliggende gedachten van deze scheiding is om capaciteit te creëren bij de penningmeester zodat deze zich meer bezig kan gaan houden met;

  • subsidies
  • fondsen
  • donateurs
  • sponsors
  • contributies
  • acties
  • zorgdragen voor onkosten- en vrijwilligersvergoedingen;
  • het regelen van fiscale, juridische zaken en verzekeringen;

   

  Het aanspreekpunt dat permanent aanwezig is bij de toegang van de beide zwembaden kan gebruik gaan maken van een tablet pc die verbonden is met de ledenadministratie. Hiermee wordt o.a. bereikt dat de gecontroleerd kan worden of leden betaald hebben, vaak genoeg aanwezig zijn e.d.

  De haalbaarheid hiervan dient nog wel onderzocht vte worden.

   

  Contributie en kosten

  Indexering jaarlijks tarieven marktconform!

   

  Jaarrekening en financiële administratie

  Toewerken naar een eindsituatie waarin de penningmeester zich laat bijstaan door een administrateur die de administratie (zowel financieel als ledenadministratie) voert.
  De penningmeester blijft verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening en het maken van de begroting. Hij voert geregeld overleg met de administrateur over de actuele stand van zaken.
  Op deze wijze krijgt de penningmeester meer tijd om zich bezig te houden met het werven van financiële middelen en het ondersteunen/sturen van de commissies op financiëel gebied.

   

  Ledenadministratie

  Reddingsbrigade Nederland heeft de aangesloten reddingsbrigades verplicht om voor hun halfjaarlijkse ledenopgave gebruik te maken van Sportlink. Dit omdat Reddingsbrigade Nederland anders niet meer in aanmerking komt voor subsidie van NOC-NSF. In verband met het doorontwikkelen van deze applicatie binnen Reddingsbrigade Nederland wordt het steeds belangrijker om deze applicatie zo compleet mogelijk te vullen met naast de minimaal vereiste gegevens ook diplomagegevens per lid.
  Daarnaast kan het nodig zijn om i.v.m. een geïntegreerd boekhoudpakket ook een minimale set lidgegevens bij te houden in het boekhoudpakket.

  Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15