• Post

  Adres:
  Wateringweg 55
  2031 EK Haarlem
  Tel: 023 539 07 43

  Post adres:
  Wateringweg 55
  2031 EK Haarlem

  Vrijwel iedere zondag geopend van 10.00 uur tot 13.00 uur

 • Links

 • ANBI Balans per 31 juli 2013

  Bezittingen

  2013 2012
  Voorraden 4.109,57 3.782,70
  Inventaris 4.059,93 7.557,79
  Liquide middelen 89.289,43 84.911,23
  Debiteuren 11.730,69 2.393,41
  Vooruitbetaalde bedragen 4.144,08 2.890,85
  Vooruitbetaalde bedragen huisvesting 8.408,97 3.443,96
  Rekening courant Stichting Binkie 8.012,23 6.854,65
  129.754,90 111.834,59

   

  Schulden

  2013 2012
  Eigen vermogen 96.801,71 89.362,22
  Reserve 16.465,72 16.350,52
  Reservefonds schade vervanging 6.574,27 0,00
  Jubileumfonds 262,24 1.072,93
  Jan van Gennipfonds 645,32 635,06
  Crediteuren 6.968,14 2.613,86
  Vooruitontvangen contributie 1.087,50 910,00
  Borg brigadekleding 750,00 750,00
  Borg voordeursleutel reddingspost 200,00 140,00
  129.754,90 111.834,59