• Post

  Adres:
  Wateringweg 55
  2031 EK Haarlem
  Tel: 023 539 07 43

  Post adres:
  Wateringweg 55
  2031 EK Haarlem

  Vrijwel iedere zondag geopend van 10.00 uur tot 13.00 uur

 • Links

 • ANBI Balans per 31 juli 2016

  Bezittingen   2016   2015
   Voorraden   4.330,37    4.492,84 
           
  Inventaris   13.328,19   13.720,90
           
  Liquide middelen   123.744,63   109.239,00
           
  Debiteuren   2.658,27   334,50
           
  Vooruitbetaalde bedragen   5.668,91   4.299,87
           
  Vooruitbetaalde bedragen huisvesting   0,00   13.892,70
           
  Rekening courant Stichting Binkie   0,00   3.208,29
           
   Waarborgsom   1.452,00   0,00
           
  Voordering gemeente Haarlem ivm nieuwbouw    99.113,00   256.500,00
           
      151.182,37   405.688,10

   

  Schulden   2016   2015
  Eigen vermogen   113.290,30   111.887,81
           
  Reserve   20.592,78   20.482,97
           
  Reservefonds schade vervanging   5.245,17   5.221,77
           
  Jubileumfonds   917,31   917,31
           
  Jan van Gennipfonds   561,50   557,72
           
  Crediteuren   3.186,67   3.034,39
           
  Vooruitontvangen contributie   560,00   975,00
           
  Borg brigadekleding   500,00   500,00
           
  Fonds sponsering   4.893,02   4.829,19
           
  Vervanging EHV cursusmateriaal   781,94   781,94
           
  Reservefonds nieuwbouw post   99.766,68   256.500,00
           
      250.295,37   405.688,10