• Post

  Adres:
  Wateringweg 55
  2031 EK Haarlem
  Tel: 023 539 07 43

  Post adres:
  Wateringweg 55
  2031 EK Haarlem

  Vrijwel iedere zondag geopend van 10.00 uur tot 13.00 uur

 • Links

 • ANBI Algemeen

  Naam: Vereniging Haarlemse Reddings Brigade
  RSIN nummer: 811520596
  Contactgegevens: Secretariaat Haarlemse Reddingsbrigade
  Burg. Sandbergstraat 17
  2013 BR  Haarlem
  e-mail: secretaris@haarlemse-reddingsbrigade.nl
  Bestuurssamenstelling: Carola van der Boom, voorzitter
  Abdessalam Alami Merrouni, secretaris
  Gustaaf Bussing, penningmeester
  Raymond Westhoven, lid
  Sebastiaan Teunissen, lid
  Aron Wesseling, lid
  Beau Willems, lid
  Beleidsplan: Zie beleidsplan
  Beloningsbeleid: Hebben we niet
  Doelstelling: De HRB stelt zich ten doel het bevorderen van de zwemkunst in het algemeen en het redden van drenkelingen in het bijzonder, alsmede het verlenen van eerste hulp bij ongevallen in de ruimste zin des woords.
  Verslag activiteiten: Zie jaarverslag secretaris
  Financiële verantwoording: Zie financiële cijfers