• Links

 • ANBI Algemeen

  Naam: Vereniging Haarlemse Reddings Brigade
  RSIN nummer: 811520596
  Contactgegevens: Secretariaat Haarlemse Reddingsbrigade
  Wateringenweg 552031 EH Haarleme-mail: secretaris@haarlemse-reddingsbrigade.nl
  Bestuurssamenstelling: C. van der Boom, voorzitter
  A. A. Merrouni, secretaris
  G. Bussing, penningmeester
  S. Teunissen, lid
  D. Laupe, lid
  Beleidsplan: Zie beleidsplan
  Beloningsbeleid: n.v.t.
  Doelstelling: De HRB stelt zich ten doel het bevorderen van de zwemkunst in het algemeen en het redden van drenkelingen in het bijzonder, alsmede het verlenen van eerste hulp bij ongevallen in de ruimste zin des woords.

   

  de ANBI zijn op te vragen bij bestuur@haarlemse-reddingsbrigade.nl