• Post

  Adres:
  Wateringweg 55
  2031 EK Haarlem
  Tel: 023 539 07 43

  Post adres:
  Wateringweg 55
  2031 EK Haarlem

 • Links

 • ANBI Algemeen

  Naam: Vereniging Haarlemse Reddings Brigade
  RSIN nummer: 811520596
  Contactgegevens: Secretariaat Haarlemse Reddingsbrigade
  Wateringenweg 552031 EH Haarlem

  e-mail: secretaris@haarlemse-reddingsbrigade.nl

  Bestuurssamenstelling: C. van der Boom, voorzitter
  A. A. Merrouni, secretaris
  G. Bussing, penningmeester
  R. Westhoven, lid
  S. Teunissen, lid
  A. Wesseling, lid
  B. Willems, lid
  Beleidsplan: Zie beleidsplan
  Beloningsbeleid: Hebben we niet
  Doelstelling: De HRB stelt zich ten doel het bevorderen van de zwemkunst in het algemeen en het redden van drenkelingen in het bijzonder, alsmede het verlenen van eerste hulp bij ongevallen in de ruimste zin des woords.

   

  de ANBI zijn op te vragen bij bestuur@haarlemse-reddingsbrigade.nl